Jedeme pro Betlémské světýlko 22.12.2012

Rozdávání světýlka z Betléma proběhne v pondělí na Štědrý den na dvou akcích – odpoledne na náměstí a večer v kostele. Aby ale bylo co rozdávat, musíme pro betlémské světlo dojet. Stane se tak v sobotu, trošku atypicky odpoledne, a bude

[…]

Betlémské světlo 24.12.2011

Po roce se opět brněnští skauti vydali v sobotu 10. prosince do Vídně převzít od rakouských skautů Betlémské světlo pro Českou republiku. Ekumenická bohoslužba spojená s převzetím Betlémského světla proběhla ve 14.00 hod

[…]

Jedeme pro Betlémské světýlko 23.12.2011

Výprava den před tím Štědrým bude hodně sváteční – pojedeme si pro betlémské světýlko, abychom jej následně mohli donést do Úpice. Snad úspěšně. Následující den nás totiž čeká již čtvrté předávání světýlka obyvatelům Úpice.

[…]

Betlémské světlo 24.12.2010

Jak je již tradicí, i letos přivezou skauti z brněnského střediska „Řehoře Mendla“ přátelům, známým i všem lidem dobré vůle plamínek pokoje a míru – Betlémské světlo. V sobotu 11.12.2010 ve Vídni převzala delegace brněnských skautů

[…]

Jedeme pro Betlémské světýlko 18.12.2010

Stejně jako předchozí dva roky budeme symbolicky předávat světlo z Betléma občanům Úpice a jejího nejbližšího okolí v Husově sboru. A aby v Úpici mohlo světýlko plát, musíme pro něho také zajet. Výpravu zároveň okrášlíme…v tuhle dobu

[…]

Betlémské světlo 24.12.2009

„Betlémské světlo je symbolem naděje a přátelství lidí dobré vůle. Přijměte toto poselství z rukou skautů a obohaťte jím váš sváteční domov.“ Webová stránka s místy, kam je možné pro plamínek přijít: www.betlemskesvetlo.cz.

[…]

Betlémské světlo od 20.12.2008 v Úpici

Betlémské světlo je plamínek, který putuje napříč Evropou. Světélko zažehnuté v místě narození Ježíše Krista – Betlémě – k nám letos dorazí již podevatenácté. Určitě se podívej na stránky www.betlemske-svetlo.cz, dozvíš se

[…]

Strana 2 (z 2)12