Nový název

Změna názvu organizace od r. 2014

Na základě usnesení Valného sněmu v Kolíně z r. 2011 a s ohledem na změnu Občanského zákoníku přineslo Ústředí do předsněmové diskuse i návrhy na změnu jména naší organizace Junák – svaz skautů a skautek ČR.

6.10.2013 byla na tyto stránky vložena anketa týkající se změny názvu, s preferencí na 11 návrhů nového názvu doporučených naším skautským ústředím. Jak je vidět, hlasující v rámci našeho webu byli shodného názoru jako činovníci na našem střediskovém sněmu a…dokonce následně i jako činovníci Valného sněmu Junáka v Litomyšli – hned v první den sněmu, v pátek 28.3.2014, se poměrně převažující stala shodná varianta názvu, tedy Junák – český skaut, z. s. Mimochodem, stejné jméno měla naše organizace i před 100 lety…

Pro jakou variantu nového názvu naší organizace bys hlasoval?

 • Skaut, z. s. (11%, 1 hlas/y/ů)
 • Český skauting, z. s. (22%, 2 hlas/y/ů)
 • Skaut ČR, z. s. (0%, 0 hlas/y/ů)
 • Skauting ČR, z. s. (0%, 0 hlas/y/ů)
 • Junák – český skaut, z. s. (44%, 4 hlas/y/ů)
 • Junák, z. s. (0%, 0 hlas/y/ů)
 • Junák – český skauting, z. s. (0%, 0 hlas/y/ů)
 • Skaut CZ, z. s. (0%, 0 hlas/y/ů)
 • Junák – skautský spolek (0%, 0 hlas/y/ů)
 • Junák – spolek skautů a skautek ČR (22%, 2 hlas/y/ů)
 • Skauting CZ, z. s. (0%, 0 hlas/y/ů)

Celkový počet hlasujících: 9

Nahrávání ... Nahrávání ...

Ústředí v rámci předsněmové diskuse při výběru uvedených jedenácti možných variant bralo v potaz několik skutečností, jako:

 • název musí obsahovat buď slovo „spolek“ nebo zkratku „z. s.“ (= zapsaný spolek),
 • název má být krátký, tj. kratší než současný (důvod: vedoucí často negativně vnímají délku názvu, například se nevejde do formulářů, informačních systémů (bank, obchodníků…), je nepraktický pro diktování po telefonu, při vypisování na pokladní doklady apod.),
 • název má být jednoduchý, zapamatovatelný (důvod: je žádoucí, aby i dítě vědělo, jak se jmenujeme; dnešní praxe je bohužel taková, že sami činovníci název často nenapíšou bez chyby a zjednodušení by tento problém mohlo odstranit),
 • název má být nezaměnitelný s jinými organizacemi,
 • název má odstranit dualitu SKAUT / JUNÁK, tj. obsahovat pouze jedno z nich (důvod: jednotnost názvu organizace a označení jeho členů (skautů), odstranění komplikací s užitím synonym skaut a junák (při jednání s úřady, veřejností, médii), v očích společnosti a médií velmi často existují junáci a skauti jako dvě organizace),
 • zda má název obsahovat územní příslušnost (ČR, Česká republika, Česko, český),
 • jak by vypadalo označení různých organizačních jednotek,
 • jak by vypadalo označení funkce (starosta, náčelní…),
 • jak by vypadal překlad do cizího jazyka,
 • jak by název vypadal vyskloňovaný,
 • zda je genderově vyvážený.

A jak je na tom jaký návrh z pohledu všech pojmenovaných kritérií, to ukazují následující pracovní listy každého z návrh:

Junák – český skaut, z. s.
Název: 1 Junak-cesky-skaut-rozbor (655 clicks)
Titulek: Junák – český skaut, z. s.
Filename: 1-junak-cesky-skaut-rozbor.pdf
Velikost: 190 KB

Junák, z. s.
Název: 2 Junak-zs-rozbor (465 clicks)
Titulek: Junák, z. s.
Filename: 2-junak-zs-rozbor.pdf
Velikost: 188 KB

Junák – český skauting, z. s.
Název: 3 Junak-cesky-skauting-zs-rozbor (518 clicks)
Titulek: Junák – český skauting, z. s.
Filename: 3-junak-cesky-skauting-zs-rozbor.pdf
Velikost: 190 KB

Skauting ČR, z. s.
Název: 4 skauting-CR-zs-rozbor (493 clicks)
Titulek: Skauting ČR, z. s.
Filename: 4-skauting-cr-zs-rozbor.pdf
Velikost: 190 KB

Skauting CZ, z. s.
Název: 5 skauting-CZ-zs-rozbor (446 clicks)
Titulek: Skauting CZ, z. s.
Filename: 5-skauting-cz-zs-rozbor.pdf
Velikost: 189 KB

Český skauting, z. s.
Název: 6 Cesky-skauting-zs-rozbor (458 clicks)
Titulek: Český skauting, z. s.
Filename: 6-cesky-skauting-zs-rozbor.pdf
Velikost: 191 KB

Skaut ČR, z. s.
Název: 7 Skaut-CR-zs-rozbor (488 clicks)
Titulek: Skaut ČR, z. s.
Filename: 7-skaut-cr-zs-rozbor.pdf
Velikost: 193 KB

Skaut CZ, z. s.
Název: 8 Skaut-CZ-zs-rozbor (652 clicks)
Titulek: Skaut CZ, z. s.
Filename: 8-skaut-cz-zs-rozbor.pdf
Velikost: 191 KB

Junák – spolek skautů a skautek ČR
Název: 9 Junak-spolek-skautu-a-skautek-CR-rozbor (536 clicks)
Titulek: Junák – spolek skautů a skautek ČR
Filename: 9-junak-spolek-skautu-a-skautek-cr-rozbor.pdf
Velikost: 191 KB

Skaut, z. s.
Název: 10 Skaut-zs-rozbor (454 clicks)
Titulek: Skaut, z. s.
Filename: 10-skaut-zs-rozbor.pdf
Velikost: 191 KB

Junák – skautský spolek
Název: 11-Junak-skautsky-spolek-rozbor.pdf (565 clicks)
Titulek: Junák – skautský spolek
Filename: 11-junak-skautsky-spolek-rozbor.pdf
Velikost: 271 KB