Středisko Araukarit

Araukarity

Jsme pobočným spolkem organizace Junák – český skaut, z. s. Organizačně spadáme pod vedení (skautského) Královéhradeckého kraje a naše působnost je v katastrech obcí Malé Svatoňovice, Velké Svatoňovice, Batňovice a Úpice v krásné krajině pod Jestřebími horami. Hory ve své jedinečnosti historicky bohaté na „černé zlato“ a „zkamenělé stromy“, tzv. araukarity. A právě po nich jsme přenesli pojmenování araukarit do názvu našeho střediska…

V roce 2009 slavilo naše středisko 40 let od svého založení. Z důvodu zákazu skautingu komunistickým režimem v letech 1970-1989 nemělo středisko šanci na rozkvět, nicméně v polistopadové novodobé éře již fungovalo pod hlavičkou našeho střediska na kratší či delší dobu 17 družin. Vezmeme-li ty aktuální, nejstarší z nich jsou Komáři (od roku 1990), o trošku mladší jsou Krahujci (od roku 1993), logicky s odstupem pak roverský kmen Ingwivvvingwi (od roku 1999), poté Berušky (od roku 2008), které se později přejmenovaly na Borůvky (od roku 2012) a nejmladšími jsou Fialky (od roku 2013). Od září 2008 se pravidelně scházíme v Úpici.

Ojedinělou cestou se vydali někteří členové Tukanů, Komárů a roverů z Ingwivvvingwi. Do programů schůzek se postupně dostával krom jiných sportů i v té době moderní florbal. A aniž by to bylo zprvu záměrem, kluci společně vytvořili základy florbalového klubu. A jelikož se hrálo s chutí a nadšením, mohl se v roce 2004 uspořádat v Malých Svatoňovicích 1. ročník Skautského florbalového turnaje Čapkovice Open.
Florbalový klub je stále aktivní a jeho prezentaci včetně případného kontaktu je možno shlédnout na samostatných webových stránkách Floorball Club Malé Svatoňovice.

Každé skautské středisko má svoji právní subjektivitu (závislou na právní subjektivitě Junáka jako celku). A každé středisko – jako základní organizační jednotka Junáka – je spravováno svými orgány:

 • Střediskový sněm – nejvyšší orgán jednotky, je oprávněn rozhodovat o všech věcech příslušného střediska, které nejsou upraveny předpisy vyšších organizačních jednotek, za běžné situace jednou nejdéle za tři a půl roku volí vedení střediska a nezávislý kontrolní orgán.
 • Středisková rada – řídící orgán jednotky, řídí chod střediska mezi sněmy. V čele střediskové rady je vůdce střediska, který je zároveň statutárním orgánem střediska. Níže je aktuální rada střediska zvolená na podzim v roce 2016.
 • Revizní komise střediska – kontrolní orgán, kontroluje hospodaření střediska. Na střediskové radě je nezávislá.

Složení střediskové rady

Středisková rada se schází přibližně jednou až dvakrát za dva měsíce, v našem případě společně i s dalšími lidičkami, kteří mají čas a možnost příležitostně s něčím pomoci a poradit. Jsou to takové naše dobré duše.

Oficiálně zvolená rada 6.11.2016 je tohoto složení:

 • vůdce střediska: Petr Formánek – Lulu,
 • zástupce vůdce střediska: Lenka Brousková – Borůvka,
 • volený člen střediskové rady: David Jiřička – Šiškoun,
 • volený člen střediskové rady: Tomáš Reichert – Blesk
 • volený člen střediskové rady: Natálie Škaloudová – Copí
 • volený člen střediskové rady: David Suchánek – Žížala
 • + člen střediskové rady z titulu své funkce: Martin Křížek – Komár;

Revizní komise:

 • předseda komise: Daniel Umlauf – Kozina,
 • členové komise: Kateřina Kuťáková – Kačka, Jiří Petira – Šerif

Výroční zprávy střediska

Výroční zpráva 2019

Výroční zpráva 2018

Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva 2014

Výroční zpráva 2013