Na Kateřině

29.7. – 12.8.2017

Tábořiště Na Kateřině

V letošním roce opět po 3 letech proběhne celostřediskový tábor Na Kateřině, společných 14 dní tu stráví roj světlušek Fialek, smečka vlčat Krahujců, družina skautů Komárů i družina skautek Borůvek.

Vedoucím tábora bude v letošním roce vedoucí dívčího oddílu – MDDr. Lenka Suchánková, o naše mlsné jazýčky se znovu postará naše milá Vlaďenka, dílčí program jednotlivých družin bude zajištěn jejich družinovými vedoucími, které z průběhu školního roku nejlépe znáte.

Přihlášky se dětem budou rozdávat od prvního květnového týdne – nutno donést družinovým vedoucím do 2.6., táborový poplatek 2700,- Kč nutno uhradit na účet střediska 245541702/0300 do 16.6. pod variabilním symbolem uvedeným na Vaší přihlášce! Platby v hotovosti nepřijímáme!

Většina důležitých informací týkajících se formalit tábora, nutných dokumentů je uvedena v naší přihlášce. Jelikož jste nám ji odevzdali a asi ne každý jste si informace okopíroval 😉 , máte ji zde znovu k dispozici: přihláška.

Příjezd na tábor: mezi 14 – 16 hod.
Odjezd: před obědem.
Podporujeme psaní dopisů, děti se na ně vždy moc těší!,
adresa tábora:
Skautský tábor Na Kateřině – louka vedle kempu, 543 76 Chotěvice.

S sebou:
Zde jsou nahrané dokumenty zmiňované v přihlášce, které je nutné odevzdat vedoucímu při příjezdu na tábor, bez těchto dokumentů není možné dítě na tábor přijmout:

Dále zde uvádíme:

Dále doporučujeme rodičům, ať zjistí možnost příspěvku na tábor od svého zaměstnavatele či zdravotní pojišťovny. Pro případ příspěvku od zaměstnavatele je v přihlášce příslušný úsek určený pro uvedení údajů vaší firmy, na které bude vystavena příslušná faktura. Spolu s vyplněním těchto údajů prosím o svém záměru využití příspěvku zaměstnavatele kontaktujte Lenku Suchánkovou.

Pro jakékoli další informace neváhejte kontaktovat Lenku Suchánkovou – viz kontakty.

Přihláška pro účastníky střediskového tábora na Kateřině
Název: Prihl_Katerina17 (89 clicks)
Titulek: Přihláška pro účastníky střediskového tábora na Kateřině
Filename: prihl_katerina17.pdf
Velikost: 574 KB

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci
Název: Posudek17 (80 clicks)
Titulek: Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci
Filename: posudek17.pdf
Velikost: 69 KB

Prohlášení o bezinfekčnosti dítěte
Název: Prohlaseni17 (76 clicks)
Titulek: Prohlášení o bezinfekčnosti dítěte
Filename: prohlaseni17.pdf
Velikost: 100 KB

Seznam dopuručených věcí na letní tábor
Název: Veci_Katerina17 (79 clicks)
Titulek: Seznam dopuručených věcí na letní tábor
Filename: veci_katerina17.pdf
Velikost: 899 KB

Táborový řád
Název: Tab_rad_Katerina17 (69 clicks)
Titulek: Táborový řád
Filename: tab_rad_katerina17.pdf
Velikost: 207 KB