Na Kateřině

Tábor Na Kateřině 27.7. – 10.8. 2019

V letošním roce opět proběhne celostřediskový tábor Na Kateřině, společných 14 dní tu stráví 1. dívčí oddíl s rojem světlušek a družinou Upických Krahujců a Komárů.

Vedoucím tábora bude v letošním roce Petr Formánek, o naše mlsné jazýčky se znovu postará naše milá Vlaďenka, dílčí program jednotlivých družin bude zajištěn jejich družinovými vedoucími, které z průběhu školního roku nejlépe znáte.

Přihlášku lze stáhnout zde, nutno donést družinovým vedoucím do 14.6., táborový poplatek 2700,- Kč nutno uhradit na účet střediska 2301422716/2010 do 30.6., var. symbol – viz. tabulka níže.  Platby v hotovosti nepřijímáme!

 

 

Fialky var. symbol Světlušky var. symbol Rangers var. symbol
Havlová Petra  106 Brátová Ema 136 Škaloudová Natálie 83
Hlavicová Veronika 87 Hrůzová Eliška 134 Šprincová Kateřina 71
Křížková Kristýna 92 Bolehovská Julie 135 Melicharová Helena 80
Meierová Dominika 98 Dekker Natalia 130 Melicharová Lucie 74
Srnová Lucie 101 Tláskalová Lucie 141 Hrušková Lenka 76
Šedová Lucie 110 Klevcovová Anežka 137 Červeňáková Anna 75
Tláskalová Tereza 104 Mádrová Nikola 131 Beierová Nikola 81
Žďárská Veronika 105 Maričová Aneta 138    
Hrůzová Jiřina 149 Nývltová Jana 139    
    Srnová Eliška 140    
    Viková Andrea 142    
           
           

 

Krahujci var. symbol Komáři var. symbol
Fulka Marek 120 Bursa Ondřej 143
Gabčan Jakub  086 Hofman Tomáš 054
Havel Adam 111 Křížek Ondřej 091
Hofman Lukáš 088 Nývlt Michal 145
Kopera Ondřej 089 Pecháček Jiří 072
Pecháček Lukáš 119 Štěpán Michal 146
Pirný Matěj 100 Vít Ondřej 147
Synáč Vojtěch 114 Werner Jan 148
Šeda Maxmilián 115    
Vik Antonín 126    
Reichert Tomáš 037    
Suchánek David 039    
       

 

Příjezd na tábor: mezi 14 – 16 hod.
Odjezd: před obědem.
Podporujeme psaní dopisů, děti se na ně vždy moc těší!,
adresa tábora:
 Skautský tábor Na Kateřině – louka vedle kempu, 543 76 Chotěvice.

S sebou:
Zde jsou nahrané dokumenty zmiňované v přihlášce, které je nutné odevzdat vedoucímu při příjezdu na tábor, bez těchto dokumentů není možné dítě na tábor přijmout:

Dále zde uvádíme:

Dále doporučujeme rodičům, ať zjistí možnost příspěvku na tábor od svého zaměstnavatele či zdravotní pojišťovny. Pro případ příspěvku od zaměstnavatele je v přihlášce příslušný úsek určený pro uvedení údajů vaší firmy, na které bude vystavena příslušná faktura. Spolu s vyplněním těchto údajů prosím o svém záměru využití příspěvku zaměstnavatele kontaktujte Petra Formánka.

Pro jakékoli další informace neváhejte kontaktovat Petra Formánka – viz kontakty.