Na Kateřině

28.7. – 11.8.2018

Tábořiště Na Kateřině

V letošním roce opět proběhne celostřediskový tábor Na Kateřině, společných 14 dní tu stráví 1. dívčí oddíl s rojem světlušek, družinou skautek Fialek a oddílem Upických Krahujců.

Vedoucím tábora bude v letošním roce – Petr Formánek, o naše mlsné jazýčky se znovu postará naše milá Vlaďenka, dílčí program jednotlivých družin bude zajištěn jejich družinovými vedoucími, které z průběhu školního roku nejlépe znáte.

Přihlášky se dětem budou rozdávat od prvního květnového týdne – nutno donést družinovým vedoucím do 2.6., táborový poplatek 2700,- Kč nutno uhradit na nový účet střediska 2301422716/2010 (pozor, došlo ke změně čísla účtu) do 31.5. a do poznámky pro příjemce napsat jméno/a dítěte! Platby v hotovosti nepřijímáme!

Většina důležitých informací týkajících se formalit tábora, nutných dokumentů je uvedena v naší přihlášce. Jelikož jste nám ji odevzdali a asi ne každý jste si informace okopíroval  , máte ji zde znovu k dispozici: Přihláška.

Příjezd na tábor: mezi 14 – 16 hod.
Odjezd: před obědem.
Podporujeme psaní dopisů, děti se na ně vždy moc těší!,
adresa tábora:
 Skautský tábor Na Kateřině – louka vedle kempu, 543 76 Chotěvice.

S sebou:
Zde jsou nahrané dokumenty zmiňované v přihlášce, které je nutné odevzdat vedoucímu při příjezdu na tábor, bez těchto dokumentů není možné dítě na tábor přijmout:

Dále zde uvádíme:

Dále doporučujeme rodičům, ať zjistí možnost příspěvku na tábor od svého zaměstnavatele či zdravotní pojišťovny. Pro případ příspěvku od zaměstnavatele je v přihlášce příslušný úsek určený pro uvedení údajů vaší firmy, na které bude vystavena příslušná faktura. Spolu s vyplněním těchto údajů prosím o svém záměru využití příspěvku zaměstnavatele kontaktujte Petra Formánka.

Pravidla pro navštěvování dětí

K návštěvám je vyhrazen a určen časový prostor v polovině tábora – v neděli 5.8.2018 od 13:30 do 15:30 hod !!! Rodiče jsou povinni tento čas na brát vědomí a budou jej i s ohledem na ostatní účastníky tábora respektovat. Vymezený prostor je možné využít k prohlídce tábora a jeho nejbližšího okolí. 

V případě, že byste prostory tábora po dohodě s vedoucím oddílu/tábora na nějakou dobu opustili, nezodpovídá v tomto čase provozovatel tábora za případný úraz či ublížení na zdraví dítěte.

Pro jakékoli další informace neváhejte kontaktovat Petra Formánka – viz kontakty.

Dokumenty ke stažení:

(Upozornění – v dokumentech ke stažení je uvedené staré číslo účtu, platbu za tábor posílat na nový účet střediska 2301422716/2010)