Skautský tábor

Co je to skautský tábor a proč na něj mám své dítě poslat?

Letní tábor skautů je vždy vyvrcholením celoročního vzdělávacího a motivačního programu, kde mají děti příležitost na vlastní kůži prožít a vyzkoušet si všemožné dovednosti, kterým se v průběhu roku učí.
Naše středisko každoročně pořádá tábory v typickém skautském duchu, ty jsou ale v dnešní době bohužel pouze čtrnáctidenní, místo dřívějších třítýdenních, a to především z toho důvodu, že všichni naši dospělí vedoucí si na tábor musí vybírat svoji osobní dovolenou.

Na skautských táborech jsou děti ubytovány v podsadových stanech, sprchu máme vyrobenou v lese, vaříme v polní kuchyni… V našem středisku je zvykem, že nejstěžejnější část programu probíhá v rámci jednotlivých družin, které se schází v průběhu školního roku a jejich program je tedy tvořen vedoucími, které vy rodiče také nejvíce znáte. Tito vedoucí také nejlépe vědí, v čem se jednotlivé děti potřebují zdokonalit, co si přejí prožít, po čem touží a na co je pro změnu potřeba dát si pozor.

Celý tábor je bez elektriky i elektroniky, čímž se dětem snažíme ukázat, že i v dnešní uspěchané a internetové době lze prožít zábavných 14 dní pouze v přírodě s partou dobrých kamarádů. Bez hlavy skloněné k tabletu je nutíme tvořit reálné mezilidské vztahy a pravá kamarádství. Díky tomu, že si děti s každou maličkostí nemůžou kdykoli postěžovat do telefonu mamince a tím ji akorát vyděsit, přijdou raději za námi. My tak máme větší přehled, jaké starosti naše děti řeší, co se v dětech odehrává a máme možnost jim pomoci jejich trápení vyřešit. Máme zkušenost, že po telefonátu mamince se dětem stýská ještě více než před ním. Vřele doporučujeme a podporujeme psaní dopisů, těšit se můžete také na návštěvní den.

Většina programového tábora probíhá v nejbližším okolí tábořiště, sem tam vyrážíme na výlety do okolí.
V průběhu celého tábora se děti snažíme vést k samostatnosti, férovému jednání dle našeho skautského zákona, pomáháme jim řešit nesnáze, pomáháme jim tvořit pevné kamarádské vztahy, učíme je být součástí týmu. Děti vychováváme především formou her a zážitků, vždy dle individuálních potřeb družiny nebo jednotlivce. Proto děti na táboře pracují pod vedoucími, které je osobně z průběhu celého školního roku znají, vědí o silných i slabých stránkách dítěte a ty se snaží citlivě rozvíjet.
V programu se nejčastěji se jedná o pohybové či vzdělávací aktivity, dobrodružné hry, romantické večerní ohně, noční bojovky, tvořivé činnosti či různé psychologické motivační programy, což je vše nenásilnou formou zakomponováno do motivačního dobrodružného rámce tábora.
Dále se děti po celou dobu podílí na chodu tábora, pomáhají v kuchyni, s přípravou dřeva na topení a to vše vždy pod odborným dohledem. Chceme, aby si na vlastní kůži zažili, že bez práce nejsou koláče. Že bez přineseného dřeva, není teplá sprcha. 🙂
Jaké zážitky na našich táborech děti prožily, se můžete přesvědčit v naší fotogalerii: http://junak.upice.cz/fotogalerie/.

Všichni skautští vedoucí již léta prochází přesně stanoveným systémem vzdělávání, určeným vedením naší organizace a vždy zakončeným patřičnými zkouškami. Tyto kurzy se zaměřují především na bezpečnost dětí, prevenci úrazů i první pomoc, dětskou psychologii včetně potřeb dětí se specifickými poruchami, motivaci, tvorbu pestrých her, které jsou našim základním vzdělávacím prostředkem a všestranně rozvíjí dětskou osobnost. Dále činovníci prochází tématy jako je hospodaření, právo či plánování…

Vedoucí našich družin jsou absolventy Čekatelských zkoušek, vedoucí tábora má vždy absolvovanou i Vůdcovskou zkoušku. Zdravotník musí projít 40 hodinovým praktickým i teoretickým zdravotnickým kurzem, a pokud vás to, milé rodiče, uklidní, již druhým rokem si na Kateřinu s sebou vozíme lékařku i v civilním životě 🙂
Vedoucí tábora mají k dispozici auta a na rozdíl od dětí samozřejmě také mobilní telefony. Při jakémkoli běžně neřešitelném problému rodičům našich dětí vždy volají.

Více informací o tom, jak to ve skautu chodí, se také můžete dozvědět na: https://www.skaut.cz/skauting/skautsky-program/skautske-tabory.

Bude naším potěšením, když se rozhodnete Vaše dítě na táboře svěřit do našich rukou. Jistě bude na zážitky vzpomínat celý život. Tábor vždy utuží vztahy dětí v družině a společně strávené dobrodružství bude motorem, které jejich partu potáhne v příštím školním roce zase dál. Často jsem byla svědkem, jak je pro dítě, které nebylo na letním táboře, těžké, v září znovu zapadnout mezi zaběhlou partu.

Krásný den, s pozdravem zástupce vedoucího střediska – Lenka Suchánková – Borůvka.