Oddíly

Rozdělení skautského střediska do konkrétních oddílů

1. dívčí oddíl

Borůvky

Ikona_bor50

Do družinky s názvem „Borůvky“ chodí holky v rozmezí zhruba 8. třídy ZŠ – 1. SŠ. Kliknutím na barevný znak Borůvek se dostaneš na stránku družinky. A nebo můžeš kontaktovat vedoucí, máš-li zájem se k nám přidat.
Skautky mají shodný znak jako skauti (lilie se štítem s psí hlavou), avšak je podkládán tmavě modrým jetelovým trojlístkem.

Jetelový trojlístek

Jetelový trojlístek

Jeho základem je stylizace plamenů – oheň, symbol víry a lásky k lidem. Nad ohněm vyrůstající zlatý trojlístek se vykládá jako vycházející slunce, symbol počátku dne, ve kterém bude mnoho dobrého vykonáno. Tři lístky trojlístku jsou obdobně jako listy lilie třemi body skautského slibu. Podobná je i kompasová střelka – ukazatel správného směru – umístěná uprostřed „jetelíčku“. Pěticípé hvězdičky na stranách trojlístku značí skautské desatero.

Znak Junáka

Znak Junáka

Fialky

Ikona_fia50

Do družinky s názvem „Fialky“ chodí holky v rozmezí zhruba 1.-4. třídy ZŠ. Kliknutím na barevný znak Fialek se dostaneš na stránku družinky. A nebo můžeš kontaktovat vedoucí, máš-li zájem se k nám přidat.
Obecně se těmto mladým slečnám říká světlušky (mimochodem pojmenování světlušky je vcelku raritou v celosvětovém měřítku – pojmenování vychází z knížky Broučci od Jana Karafiáta) a takovéto pojmenování mají všechny mladé slečny chodící do skauta ve věku do zhruba 10-11 let v celé republice. Na první pohled je poznáme podle usměvavých tváří a žlutých šátků.
Znakem světlušek je jetelový trojlístek („jetelíček“) se dvěma hvězdičkami, kompasovou střelkou vyrůstající ze stuhy s heslem PAMATUJ a šesti světelnými paprsky dobra.

Znak světlušek

Znak světlušek

úpičtí Krahujci

Ikona_kra50

Do smečky vlčat (=oddílu s názvem „Krahujci“) chodí kluci v rozmezí zhruba 2.-6. třídy ZŠ. Kliknutím na barevný znak Krahujců se dostaneš na stránku oddílu. A nebo můžeš kontaktovat vedoucího, máš-li zájem se k nám přidat.
Obecně se těmto klukům říká vlčata a takovéto pojmenování mají všichni kluci chodící do skauta ve věku do zhruba 10-11 let v celé republice. Na první pohled je poznáme podle šibalských kukučů a rovněž žlutých šátků.
Ideovým vzorem je dílo anglického spisovatele Rudyarda Kiplinga Kniha džunglí – v džungli opuštěného dítěte Mauglího se ujme smečka vlků a vychová ho tak, aby v pralese přežil a zároveň aby mu dobře porozumněl. Znakem vlčat tudíž je hlava přímo sedícího vlka (v případě barevného podkladu by takovou barvou byla žlutohnědá, což je zároveň barva vlčat).

Znak vlčat

Znak vlčat

Komáři

Ikona_kom50

Do oddílu s názvem „Komáři“ chodí kluci z 7. třídy ZŠ. Kliknutím na barevný znak Komárů se dostaneš na stránku oddílu. A nebo můžeš kontaktovat vedoucího, máš-li zájem se k nám přidat.
Obecně se těmto starším klukům říká skauti, v České republice taktéž junáci. Skautská výchova od počátku vedla k čestnosti, úctě k hodnotám a lásce k přírodě s cílem záměrné výchovy dobrého občana. Zakladatel lord Baden-Powell využil přání a zájmů dětí a nabídl jim společný program a hry v malých skupinkách, kde mohly nacházet nové přátele.

Lilie českých skautů

Lilie českých skautů

Znakem skautů je lilie, na které je štít se psí hlavou. Pravděpodobně první užití chodského znaku – bílého štítu s černou psí hlavou – od Mikoláše Alše bylo na bráně ukázkového tábora v Praze na Trojském ostrově r. 1913. Ke spojení s lilií došlo až po r. 1918.

Znak Junáka

Znak Junáka