Oddíly

Rozdělení skautského střediska do konkrétních oddílů

1. dívčí oddíl

Znak světlušek

Znak světlušek

Roj světlušek

Roj světlušek jsou děvčátka v rozmezí 1.-5. třídy ZŠ.

V tomto věku u dětí rozvíjíme tvořivou fantazii, vyrážíme za dobrodružstvím, podporujeme praktické dovednosti formou her, výletů i táboření.

https://www.skaut.cz/skauting/vekovy-rozcestnik/vlcata-svetlusky

Obecně se těmto mladým slečnám říká světlušky, což je vcelku raritou v celosvětovém měřítku – pojmenování vychází z knížky Broučci od Jana Karafiáta. Na první pohled je poznáme podle usměvavých tváří a žlutých šátků.
Znakem světlušek je jetelový trojlístek („jetelíček“) se dvěma hvězdičkami, kompasovou střelkou vyrůstající ze stuhy s heslem PAMATUJ a šesti světelnými paprsky dobra.

 

Fialky

Ikona_fia50

Jetelový trojlístek

Jetelový trojlístek

Znak Junáka

Znak Skautek

Do družiny s názvem „Fialky“ chodí holky v navštěvující II. stupeň ZŠ.

Děti v tomto věku získávají sebedůvěru i zkušenosti díky vlastním zážitkům – zdolávají překážky, radují se z úspěchů, učí se z nezdarů.

https://www.skaut.cz/skauting/vekovy-rozcestnik/skauti-skautky

Skautky mají shodný znak jako skauti (lilie se štítem s psí hlavou), avšak je podkládán tmavě modrým jetelovým trojlístkem. Jeho základem je stylizace plamenů – oheň, symbol víry a lásky k lidem.

Nad ohněm vyrůstající zlatý trojlístek se vykládá jako vycházející slunce, symbol počátku dne, ve kterém bude mnoho dobrého vykonáno. Tři lístky trojlístku jsou obdobně jako listy lilie třemi body skautského slibu. Podobná je i kompasová střelka – ukazatel správného směru – umístěná uprostřed „jetelíčku“. Pěticípé hvězdičky na stranách trojlístku značí skautské desatero.

 

Rangers

Mezi naše Rangers patří holky navštěvující SŠ, některé z nich se již ve svém volném čase věnují tvorbě programu pro naše mladší členky.

Svůj roverský program si holky tvoří samy – v rámci svého roverského kmene. Mají otevřené možnosti nejrůznějších akcí v zahraničí, poznávání nových kamarádů, přijímání nových výzev.

https://www.skaut.cz/skauting/vekovy-rozcestnik/roveri-ranger

Barvou roverů je tmavá červeň – odstín bobule hlohu – symbolizující vyzrálý plod – vyspělého junáka.

Znakem roverů jsou tři pštrosí pera a heslo „Sloužím!“, erbovní pověst vypráví, že toto znamení a heslo patřilo původně českému králi Janu Lucemburskému, který s ním statečně padl v bitvě u Kresčaku. Princové z Welsu užívají toto znamení dodnes. Od nich přijali heslo „Sloužím“ angličtí roveři a dále roveři na celém světě.

Ikona_bor50 

Rangers našeho střediska vznikly z družiny Borůvek

 

 

úpičtí Krahujci

Ikona_kra50

Do smečky vlčat (=oddílu s názvem „Krahujci“) chodí kluci v rozmezí zhruba 2.-6. třídy ZŠ. Kliknutím na barevný znak Krahujců se dostaneš na stránku oddílu. A nebo můžeš kontaktovat vedoucího, máš-li zájem se k nám přidat.
Obecně se těmto klukům říká vlčata a takovéto pojmenování mají všichni kluci chodící do skauta ve věku do zhruba 10-11 let v celé republice. Na první pohled je poznáme podle šibalských kukučů a rovněž žlutých šátků.
Ideovým vzorem je dílo anglického spisovatele Rudyarda Kiplinga Kniha džunglí – v džungli opuštěného dítěte Mauglího se ujme smečka vlků a vychová ho tak, aby v pralese přežil a zároveň aby mu dobře porozumněl. Znakem vlčat tudíž je hlava přímo sedícího vlka (v případě barevného podkladu by takovou barvou byla žlutohnědá, což je zároveň barva vlčat).

Znak vlčat

Znak vlčat

Komáři

Ikona_kom50

Do oddílu s názvem „Komáři“ chodí kluci z 7. třídy ZŠ. Kliknutím na barevný znak Komárů se dostaneš na stránku oddílu. A nebo můžeš kontaktovat vedoucího, máš-li zájem se k nám přidat.
Obecně se těmto starším klukům říká skauti, v České republice taktéž junáci. Skautská výchova od počátku vedla k čestnosti, úctě k hodnotám a lásce k přírodě s cílem záměrné výchovy dobrého občana. Zakladatel lord Baden-Powell využil přání a zájmů dětí a nabídl jim společný program a hry v malých skupinkách, kde mohly nacházet nové přátele.

Lilie českých skautů

Lilie českých skautů

Znakem skautů je lilie, na které je štít se psí hlavou. Pravděpodobně první užití chodského znaku – bílého štítu s černou psí hlavou – od Mikoláše Alše bylo na bráně ukázkového tábora v Praze na Trojském ostrově r. 1913. Ke spojení s lilií došlo až po r. 1918.

 

Znak Junáka

Znak Junáka