, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, blog, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, shop/, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, wp, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,

Řád sv. Jiří

Pamětní list sv. Jiří 2

Pamětní list sv. Jiří 1

Oddílový Řád sv. Jiří se uděluje jednou do roka – a to na Svatojiřské výpravě.

Za Rytíře oddílu může být pasován pouze ten, který se během roku zachoval rytířsky a nebo svým kamarádským chováním k ostatním vytváří příjemnou atmosféru v družině. Řád se neuděluje starším 18 let.

Z každé družiny mohou tento řád získat nejvýše dva členové, popřípadě jeden člen nebo žádný. Zatím nejvyššího 5. stupně dosáhl Housenka od Myšáků a Miruna a Pirát od Komárů.

Na kroji se nosí jen stužka s nejvyšším dosaženým stupněm:

  • 1. stupeň = fialová stužka
  • 2. stupeň = žlutá stužka
  • 3. stupeň = modrá stužka
  • 4. stupeň = zelená stužka
  • 5. stupeň = bílá stužka

Níže jsou v tabulkách vypsaní všichni dosavadní držitelé Řádů svatého Jiří:

Řády udělené v l. 1994 - 1997

Řády udělené v l. 1998 - 2001

Řády udělené v l. 2002 - 2010

Řády udělené v l. 2011 - 2014