1. dívčí oddíl

 
Roj Světlušek:

Věk: 7-10 let

Vedoucí: Petra Havlová – Oveša, Veronika Hlavicová – Hlavička

Členky: Kristýnka, Anetka, Ema, Míša, Bětka, Majda, Irenka, Terka

Pravidelné schůzky: každý pátek od 16:00 do 17:30 hod v dívčí klubovně Husova sboru v Úpici

V září 2020 a 2021 probíhal nábor nových členů střediska Araukarit, velké a nadšené plány nových vedoucích bohužel potopila covidová pandemie a tak se první schůzka nového roje světlušek uskutečnila až v pátek 24. září 2021.

Děvčátka ve věku 1. – 4. třídy ZŠ tedy skautské schůzky navštěvují teprve krátce, malé světlušky začínají prozkoumávat svět skautingu, hrají nejrůznější hry a budují si vzájemnou důvěru a přátelství.

Slib světlušek

„Slibuji, že se budu snažit hledat Pravdu a Lásku, být prospěšná své vlasti a zachovávat zákony světlušek.“

Zákony světlušek

  1. Světluška mluví vždycky pravdu.
  2. Světluška je poslušná.
  3. Světluška pomáhá jiným.
  4. Světluška je statečná a veselá.
  5. Světluška je čistotná.

Heslo světlušek – Pamatuj!

Příkat světlušek –  Buď lepší dnes než včera.

 

Pampelišky

Věk: 10-13 let

Vedoucí: Natalie Škaloudová – Copí

Členky: Julča, Lucka, Kulomet, Méďa, Natka, Nelča, Ája, Marinet a  Zmrzka

Pravidelné schůzky: každý pátek od 18:00 do 20:00 hod v dívčí klubovně Husova sboru v Úpici

Holky se začaly scházet v roce 2017, kdy vznikl v našem středisku nový roj světlušek. Tvořily ho nejmladší členky z družiny Fialek (které se od nich kvůli velkému věkovému rozdílu oddělily), jejich kamarádky a mladší sestřičky již stávajících členů střediska.

Vedení světlušek se ujala Natalie Škaloudová – Copí a časem jí pomáhala například Petra Havlová – Oveša, která se nyní podílí na vedení nových světlušek.

Postupem času se holky učí, jak to ve skautském světě chodí a získávají mnoho zkušeností a zážitků na celý život. Společně se během roku účastní družinových nebo celostřediskových výprav a každý školní rok zakončí na letním táboře.

Poslední významnou událostí bylo plnění nováčkovské zkoušky a složení skautského slibu. Nově tedy máme mezi sebou 5 skautek a od září roku 2021 se již scházíme jako nová skautská družina, nesoucí jméno Pampelišky.

 

Fialky

Věk: 14-17 let

Vedoucí: Lenka Brousková – Žabka

Členky: Hlavička, Delfí, Oveša, Žďára, Palma, Kamzík a Haky

Schůzky: nepravidelně, často společně se skauty Krahujci, dle individuální domluvy

 Skautská cesta této party slečen začala v roce 2013 pod vedením Heleny Melicharové – Melí. V pozdějších letech se početný roj světlušek různého věku rozdělil na dvě party – jedna půlka jsou naše mladší sestřičky, které si nově říkají Pampelišky a ta druhá jsme my, Fialky.

Fialek se v roce 2019 ujala Lenka Brousková – Žabka. Udělala z nás pořádné holky, které se jen tak ničeho nebojí. Do našich životů nám toho dala spousty, ale především nám pomohla si vytvořit pevná přátelství a za to jsme ji opravdu vděčné.

Společně jsme každoročně jezdily na letní tábor – nejprve na Kateřinu u Dvora Králové a poslední roky do Netolic u Jičína. Ve školním roce jsme se účastnily na spousty výprav, ze kterých si neseme zážitky na celý život.

Čas utekl jako voda a máme tu rok 2021, kdy nás čeká další významný krok na naší skautské cestě. V říjnu tohoto roku totiž složíme svůj roverský slib, půjdeme k němu ve složení: Hlavička, Delfí, Oveša, Žďára, Palma, Kamzík a Haky.

V září 2021 proběhl nábor nových nejmladších členů našeho střediska a vznikl tak nový roj světlušek. Jeho vedení se ujaly dvě z nás – Oveša a Hlavička. Holky se v letošním roce se chystají na Čekatelské zkoušky, aby dále rozvíjely své znalosti ohledně výchovy a vzdělávání dětí a aby se mohly aktivně podílet na chodu našeho Junáckého střediska Araukarit.

 

„Díky skautu jsem si našla spoustu kamarádek na celý život, naučila se spoustu nových věcí a vím, že moje družina mi vždycky pomůže, když to budu potřebovat. Jsem strašně ráda že jsem do skautu začala chodit.“

                         Palma

 

„Ve skautu jsem si našla mnoho přátel, o kterých vím, že jim můžu věřit.“

                                                                                                                   Haky

 

„Nikde jinde se nesměju tak upřímně jako tady, ve skautu, kromě toho že jsem poznala, a naučila se ovládat spoustu důležitých věcí, tady mám kamarády na kterých mi záleží, a tak i jim na mě.“

                       Oveša

 
 

Náš pokřik:

Krásné, chytré, voňavé, také vždycky laskavé.
Navzájem si pomáháme a zlé věci přemáháme.
Umíme si poradit a své chyby napravit.
Fialky jsou něžná kvítka, pomůžem ti na nosítka.
A komu se to nelíbí? Ať si ruku políbí!
Skaut jede!!