, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, blog, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, shop/, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, wp, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,

Skautské ideály

Skauting není jen zábava, hry a výlety. Skauting ti ukáže ideály, které tě budou provázet celým životem. Skautský zákon přirovnává zakladatel skautského hnutí lord Robert Baden-Powell k cíli, k němuž se skauti vydávají. Jejich snahou je na této nesnadné pouti dodržovat co nejpřímější směr.

VLČATA

Znak vlčat_barevný

Zákon vlčat

Obrázek net-668 z http://student.dei.uc.pt/~alexp/scoutimage/

Obrázek net-668 z http://student.dei.uc.pt/~alexp/scoutimage/

 • Vlče se nikdy nepoddá samo sobě,
 • vlče se vždy poddá starému vlku.

Slib vlčat

Slibuji, že se vynasnažím
být poslušným vlčetem své smečky,
se kterou budu hledat nejvyšší Pravdu a Lásku,
že každý den vykonám dobrý skutek.

Složení slibu mohou věřící vlčata zakončit prosbou:
K tomu mi dopomáhej Bůh.

Heslo vlčat

Naší snahou nejlepší buď čin!

Říká se, že pes je nejvěrnějším přítelem člověka. A že od psa k vlku není daleko, je dané. Vlk je zase věrný své smečce, ctí hierarchii smečky i její zákonitosti. Stejně tak lidské mládě – vlče, dává svým vlčáckým slibem všem ve svém okolí na vědomí, že své kamarády nikdy nezradí, že zná své místo (nejen) ve smečce, ve které se před nikým neponižuje a zároveň naslouchá starším a moudřejším, kteří těch životních zkušeností nasbírali rozhodně více a mohou a umí poradit, a že chtějí konat dobro a nenechat vyhrát zlo stejně jako Mauglí nemohl nechat vyhrát zlého tygra Šerchána.

SKAUTI

Znak skautů_barevný

Zákon skautů

Obrázek net-657 z http://student.dei.uc.pt/~alexp/scoutimage/

Obrázek net-657 z http://student.dei.uc.pt/~alexp/scoutimage/

 1. Skaut je pravdomluvný.
 2. Skaut je věrný a oddaný.
 3. Skaut je prospěšný a pomáhá jiným.
 4. Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a přítelem každého skauta.
 5. Skaut je zdvořilý.
 6. Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských.
 7. Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců.
 8. Skaut je veselé mysli.
 9. Skaut je hospodárný.
 10. Skaut je čistý v myšlenkách, slovech i skutcích.

Odhodlání vydat se na tuto nelehkou cestu a setrvat na ní přes všechny překážky vyjadřují vlčata (popřípadě nováčci ve skautském oddíle) složením skautského slibu. Závazek vyjádřený slovy „slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe, plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské“ se stane tvým závazkem před ostatními i před tebou samým.

Slib skautů

Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe:
sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době,
plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské,
duší i tělem být připraven pomáhat vlasti a bližním.

Složení slibu mohou věřící skauti zakončit prosbou:
K tomu mi pomáhej Bůh.

Heslo skautů

Buď připraven!