Betlémské světlo 24.12.2010

Ikona_kra50
Jak je již tradicí, i letos přivezou skauti z brněnského střediska „Řehoře Mendla“ přátelům, známým i všem lidem dobré vůle plamínek pokoje a míru – Betlémské světlo. V sobotu 11.12.2010 ve Vídni převzala delegace brněnských skautů Betlémské světlo při slavnostní ekumenické bohoslužbě a čtyři zástupci této delegace jej přivezli vlakem EC 74 Franz Schubert do naší republiky na brněnské hlavní nádraží v 18.33 hodin. V neděli 12.12.2010 bylo při mši svaté v 9.00 hod. předáno skauty v katedrále na Petrově Betlémské světlo otci biskupovi. A v sobotu 18.12.2010 jsme jeli pro Betlémské světlo do Dvora Králové a úspěšně převezly dva plamínky i k nám do Úpice.
Informace o Betlémském světle jsou k nalezení na webu www.betlemskesvetlo.cz.

Předání betlémského světýlka proběhne 24. prosince:

V Úpici bude předáno světýlko z Betléma na dvou místech – a to vždy na začátku Půlnoční mše svaté 24.12.2010: nejdříve v Husově sboru nad Divadlem A. Jiráska zhruba ve 22.45 hod, poté v katolickém kostele sv. Jakuba na náměstí zhruba ve 24.00 hod.

Psaní komentářů je ukončeno.