Tříkrálová sbírka 8.1.2011

Ikona_kra50
K novoročním zvykům patří Tříkrálová koleda. A 11 let také Tříkrálová sbírka. Začátkem roku 2011 opět vyjdou skupinky koledníků sbírat malé dary, díky nimž se mohou dít velké věci. A tak až k Vám přijde skupinka tříkrálových koledníků, neodmítejte je prosím. „Nežebrají“, dávají Vám příležitost podat pomocnou ruku lidem, kteří to potřebují.

My tři králové jdeme k vám,
štěstí, zdraví přejeme vám.

Štěstí, zdraví, dlouhá léta,
my jsme k vám přišli z daleka.

Z daleka je cesta naše,
do Betléma mysl naše.

Co ty, černej, stojíš vzadu,
vystrkuješ na nás bradu?

A já černej vystupuju
a Nový rok vám vinšuju.

A my taky vystupujem
a Nový rok vám vinšujem.

Dobročinná akce Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Charita Česká republika je největší dobrovolnickou akcí u nás a v roce 2011 se v celostátním měřítku uskuteční již po jedenácté.

Výtěžek sbírky je určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí.

V případě výtěžku z Tříkrálové sbírky v Úpici, kterou organizuje oblastní charita Červený Kostelec, půjde část peněz na dovybavení Mateřského centra Slůně (sídlícího v budově mateřské školky Na Veselce).

Do ulic obcí a měst vychází více než 13 tisíc kolednických skupinek (přibližně 40 000 dobrovolníků) a výnos sbírky činí zpravidla něco mezi 45-60 miliony korun. Sbírka má ustálená pravidla. Vedoucím skupinky musí být dospělá osoba vybavená průkazem koledníka. Skupinka chodí od domu k domu nebo koleduje v ulicích, nosí lidem radostnou zvěst vánočních svátků, obdarovává je drobnou pozorností. Současně koledníci prosí o finanční příspěvek do úředně zapečetěné kasičky, opatřené charitním logem.

Sbírku je možné podpořit také zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87777 (cena DMS je 30,- Kč, přičemž příjemce obdrží 27,- Kč).

Sraz: v sobotu 8. ledna v 9 hod poblíž Sportovního a turistického centra (Městského penzionu) v Úpici.
Příchod: na stejné místo kolem poledne.

Co s sebou: teplé nepromokavé oblečení, kolednický úbor (dáme na oblečení) s korunou, čepici, rukavice, náhradní teplé ponožky, pevné nepromokavé boty.

Psaní komentářů je ukončeno.