Letní tábor Netolice 2021

Letos se opět vydáme na tábořiště Jičínských skautů do Netolic. Tábora se jako vždy zúčastní celé středisko.
Vedoucím tábora je Petr Formánek. O kuchyň se bude starat, jako každý rok, Vlaďenka. Program zajišťují oddíloví vedoucí, které znáte z průběhu roku.

Přihlášku si každý člen vytiskne a vyplněnou a podepsanou odevzdá oddílovému vedoucímu do 30.6.2021.Táborový poplatek 3100,- Kč nutno uhradit na účet střediska 2301422716/2010 do 7.7.2021 s variabilním symbolem viz. tabulka níže(bez VS. nebude platba přijata) . Platby v hotovosti nepřijímáme.

Tabulka s variabilními symboly: Variabilní symboly          (reg. číslo = variabilní symbol) 

Zatím to není jisté, ale je předpoklad že každý účastník bude potřebovat negativní test na covid-19 starý minimálně 72 hodin. O této informaci bychom Vás případně ještě informovali.

V letošním roce rušíme návštěvní den. Podporujeme psaní dopisů. Adresa tábora: 
Skautská tábor Jičín
Netolice
507 43 Sobotka

potřebné dokumenty:

Dále musí mít dítě s sebou:

  • zdravotní a očkovací průkaz
  • kopii kartičky zdravotní pojišťovny 

Zde uvádíme seznam doporučených věcí na tábor (může se u jednotlivých družin lišit): Věci na tábor
a táborový řád, se kterým musí být účastník tábora předem seznámen: Táborový řád

Dále doporučujeme rodičům, ať zjistí možnost příspěvku na tábor od svého zaměstnavatele či zdravotní pojišťovny. Pro případ příspěvku od zaměstnavatele je v přihlášce příslušný úsek určený pro uvedení údajů vaší firmy, na které bude vystavena příslušná faktura. Spolu s vyplněním těchto údajů prosím o svém záměru využití příspěvku zaměstnavatele kontaktujte Vedoucího tábora.

Doprava na tábor bude stejná jako byla minulý rok a roky před tím (tzn. dopravu na tábor zajišťují rodiče účastníka). Avšak kvůli dlouhé, úzké příjezdové cestě k tábořišti, která moc neumožňuje vyhýbání aut, budou vymezeny časy pro příjezd jednotlivých družin. Tyto časy prosíme dodržujte. Sourozence můžete samozřejmě přivést společně v jeden čas 😊. Parkování je možné pouze na cestě pod táborem. V žádném případě neparkujte nad příjezdovou cestou a ve vesnici. Děkujeme.

Časy pro příjezdy:

14:00-14:45h – Krahujci

15:00-15:45h – Fialky

16:00-16:45h – Komáři

17:00-17:45h – Světlušky

GPS tábora: 50°25’54.9″N 15°14’37.1″E

 

Pro jakékoli další informace neváhejte kontaktovat Petra Formánka – viz kontakty.

Psaní komentářů je ukončeno.