Tříkrálová sbírka 7.1.2017

Ikona_fia50Ikona_bor50Ikona_kra50
K novoročním zvykům patří Tříkrálová koleda. A 17 let také Tříkrálová sbírka. Od 1. do 15. ledna 2017 opět vyjdou skupinky koledníků sbírat malé dary, díky nimž se mohou dít velké věci. A tak až k Vám přijde skupinka tříkrálových koledníků, neodmítejte je prosím. „Nežebrají“, dávají Vám příležitost podat pomocnou ruku lidem, kteří to potřebují.

My tři králové jdeme k vám,
štěstí, zdraví přejeme vám.

Štěstí, zdraví, dlouhá léta,
my jsme k vám přišli z daleka.

Z daleka je cesta naše,
do Betléma mysl naše.

Co ty, černej, stojíš vzadu,
vystrkuješ na nás bradu?

A já černej vystupuju
a Nový rok vám vinšuju.

A my taky vystupujem
a Nový rok vám vinšujem.

Dobročinná akce Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Charita Česká republika je největší dobrovolnickou akcí u nás a v roce 2017 se v celostátním měřítku uskuteční již posedmnácté.

Tříkrálová sbírka má jasně daná pravidla pro rozdělení výtěžku a je koncipována tak, že naprostá většina vykoledovaných prostředků zůstává v regionu, kde byly vybrány. Organizace sbírky v rámci Úpice je zaštítěna Oblastní charitou Červený Kostelec.

Sbírka má ustálená pravidla. Vedoucím skupinky musí být osoba vybavená průkazem koledníka. Skupinka chodí od domu k domu nebo koleduje v ulicích, nosí lidem radostnou zvěst vánočních svátků, obdarovává je drobnou pozorností. Současně koledníci prosí o finanční příspěvek do úředně zapečetěné kasičky, opatřené charitním logem.

Sbírku je možné podpořit také zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87777 (cena DMS je 30,- Kč, přičemž příjemce obdrží 28,50 Kč). Anebo zasláním finančního příspěvku na sbírkový účet Charity Česká republika, Vladislavova 12, 110 00 Praha, číslo účtu u České spořitelny 66008822/0800, s variabilním symbolem 777 a konstantním symbolem dle druhu platby = 558 pro bezhotovostní převod nebo 379 pro platbu složenkou.

Sraz: v sobotu 7. ledna v 8.45 hod u Turistického informačního centra v Úpici.
Příchod: na stejné místo kolem poledne.

Co s sebou: teplé nepromokavé oblečení, čepici, rukavice, náhradní teplé ponožky, nepromokavé boty a to nejdůležitější 🙂 – kolednický úbor (kreativitě se meze nekladou, určitě vše je lepší než jen čistě bílé prostěradlo jako přehoz přes bundu) s korunou, kterou prozatím nepopisujte písmeny, neboť rozdělení do skupinek proběhne až na místě, a kterou určitě zkoušejte na čepici! (na které by měla bezvadně držet). Doporučuje se teplý čaj v termosce a pro Borůvky s sebou občanský průkaz.

Psaní komentářů je ukončeno.