Přijímání do roverského kmene 3.-4.5.2014

Ikona_rr50
Slavnostní obřad přijímání nových členů z řad Borůvek a starých Krahujců do R&R kmene Ingwivvvingwi na tradičním místě na Jestřebích horách.

Sraz: v sobotu 3. května ve 14.30 hod na mostě II. odboje v Úpici, respektive v 15.00 hod v Malých Svatoňovicích.
Příjezd: do Úpice v neděli 4. května pravděpodobně ve 13.04 hod, popřípadě ve 14.16 hod.

Co s sebou: věci na dvoudenní výpravu s přespáním venku a skautský kroj.

Psaní komentářů je ukončeno.